Wirtualna wycieczka przy Hali Stulecia

Wirtualna wycieczka po dawnych terenach wystawowych położonych w pobliżu Hali Stulecia (dawniej Hali Ludowej). Ta krótka wycieczka pokazuje jedno z ulubionych miejsc Wrocławian, położoną na obrzeżach Parku Szczytnickiego półeliptyczną pergolę. Miejsce to, wraz z Pawilonem Czterech Kopuł i innymi przyległymi obiektami, zostało zaprojektowane przez wybitnego, niestety niedocenianego dziś architekta, Hansa Poelziga. Pergola wraz ze stawem jest od niedawna miejscem pokazów Fontanny Multimedialnej, które gromadzą tłumy widzów, zwłaszcza wieczorem, gdy pokazy są najbardziej efektowne. W dalszej części wycieczki można zobaczyć plac przed Halą Stulecia wraz z głównym wejściem do niej oraz postawioną w 1948 ilicę, pamiątkę Wystawy Ziem Odzyskanych.

Warto też dodać kilka informacyj, których próżno szukać w przewodnikach lub książkach wydanych w czasach słusznie minionych, jak również i w tych współczesnych. Ironią losu, którą tu warto nadmienić jest fakt, że jest to obiekt bezpośrednio związany z największą klęską Napoleona, a więc także i naszą. Wielkie zwycięstwo Fryderyka Wilhelma III i wojsk koalicji antyfrancuskiej doczekało się upamiętnienia po stu latach. Zmiana nazwy z Hali Ludowej na Halę Stulecia przeszła niemal bez echa. Jest z jednej strony powrotem do  dawnej, niemieckiej nazwy, z drugiej upamiętnieniem zwycięstwa jednego z naszych zaborców, Prus.

Ciekawostką jest również fakt, iż ówczesna wrocławska rada miejska niezbyt przychylnie komentowała fakt budowy hali stulecia, projekt nazwano m.in. pudłem na kapelusz.